Ugrás a tartalomra

Impresszum

Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatással kapcsolatos adatszolgáltatás

A szolgáltató és tárhelyszolgáltató adatai:

Név: FRESENIUS MEDICAL CARE Magyarország Egészségügyi Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban mint „Fresenius Medical Care”)


Székhely: 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 26-28. 

Tel.:        +36 1 439 2244
Fax.:       +36 1 439 2260
E-mail:    fres.group-hu@fmc-ag.com

Nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Nyilvántartásba vételi szám: Cg. 01-09-469583
Adószám: 11071101-2-41 

Szerzői jogi előírások

Copyright © Fresenius Medical Care. Minden jog fenntartva!

A szolgáltató weboldalán található valamennyi szöveg, kép, grafika, hangfelvétel, animáció, képfelvétel, kép- és hangfelvétel (a továbbiakban: „Tartalom”), valamint a weboldal bármely egyéb része, így különösen annak forráskódja szerzői jogi védelem és más, szellemi alkotásokra vonatkozó jogszabályok védelme alatt áll.

Ön jogosult a jelen weboldalt böngészni. Ön jogosult továbbá nyomtatás, merevlemezre történő letöltés, harmadik személyek részére történő terjesztés útján kivonatokat készíteni a Tartalomról, amennyiben ezen cselekményeket nem kereskedelmi, nem haszonszerzési, hanem tájékozódási célból, illetőleg magáncélra végzi. 

Védjegyek

Amennyiben jelen weboldal azt másként nem jelöli, a Fresenius Medical Care internet oldalán megjelenő valamennyi védjegy bejegyzésre került. A védjegyek használatára a Fresenius Medical Care vagy annak valamely kapcsolt vállalkozása jogosult mint védjegyjogosult, illetőleg mint védjegyhasználati szerződés útján felhatalmazott használó. 

Szavatosság, jótállás kizárása / Tartalom

A jelen weboldalon megjelenített Tartalmat a Fresenius Medical Care szavatosság vagy jótállás vállalása nélkül nyújtja, valamint a jogszabályok által előírt szavatosságot és jótállást ezennel kizárja. Így különösen, a Tartalomra nem alkalmazandóak a jogszabályok által előírt, piacképességre vonatkozó szavatosságok, a kellékszavatosság és a jogszavatosság. Bár a Fresenius Medical Care jóhiszeműen úgy véli, hogy a Tartalom pontos, az mégis tartalmazhat hibákat, pontatlanságokat. A jelen weboldalon szereplő Tartalom kizárólag általános tájékoztatási célokat szolgál, így az nem minősül üzleti, orvosi vagy más tanácsadásnak. A Fresenius Medical Care a szándékosság esetét kivéve kizárja a felelősségét minden olyan kárért, emberi életet, testi épséget, egészséget érintő károsodásért, amely a jelen weboldalon szereplő Tartalomra történő hagyatkozásból ered vagy azzal összefügg. 

Jövőre vonatkozó kijelentések

A jelen weboldal olyan, jövőre vonatkozó kijelentéseket tartalmaz, amelyek a Fresenius Medical Care menedzsmentjének meggyőződésén alapulnak. A weboldalon olvasható „előrebocsát”, „gondol”, „becsül”, „vár” és „tervez” vagy más hasonló kifejezések használatának célja, hogy ezen jövőre vonatkozó kijelentéseket azonosítsák. A jövőre vonatkozó kijelentések számos kockázati és bizonytalansági tényezőt foglalnak magukba, beleértve az orvostudomány technológiai fejlődődését, a termékek iránti igényt és piaci elfogadottság mértékét, a gazdasági helyzet hatásait, a versenyző termékek és az árazás hatásait, a valuta és deviza árfolyamok változásait, valamint egyéb kockázatokat. A jövőre vonatkozó kijelentések a Fresenius Medical Care a kijelentések megtételekor fennálló, jövőbeli eseményekre vonatkozó véleményét tükrözik. A jövőre vonatkozó kijelentések a társaság menedzsmentjének becslésein és feltételezésein alapulnak. A Fresenius Medical Care meggyőződése szerint a jövőre vonatkozó kijelentések ésszerűek, bár azok természetüktől függően bizonytalanok, nehezen előrejelezhetők. A tényleges eredmények vagy tapasztalatok lényegesen eltérhetnek a jövőre vonatkozó kijelentésektől. A Fresenius Medical Care nem szándékozik és nem köteles a jövőre vonatkozó kijelentéseket utólagosan módosítani. 

Licencek hiánya

Fresenius Medical Care innovatív és informatív Internet oldalt kívánt létrehozni. Mindazonáltal kérjük szíves megértését azzal kapcsolatban, hogy a Fresenius Medical Care köteles a szellemi tulajdon, így különösen a szabadalmait, végjegyeit és szerzői jogi úton védett műveit védelemben részesíteni. Ennek megfelelően kérjük, legyen figyelemmel arra, hogy a jelen Internet oldal útján Ön semmilyen licencet nem kap a Fresenius Medical Care szellemi tulajdona vonatkozásában. 

Hiperlinkek

A weboldalunkon található, külső weboldalra mutató hiperlinkeket nem javaslatnak szántuk. A linkelt, külső weboldalak megjelenésére, tartalmára nincs befolyásunk. Ennek következtében nem ellenőrizzük, hogy az azokon szereplő információ pontos vagy megfelelő-e. Ezen túlmenően nem vállalunk felelősséget a linkelt, külső weboldalakon szereplő információk használatából eredő kárért.